ĐOÀN LUẬT SƯ TP.HỒ CHÍ MINH

   Luật sư Nguyễn Văn Tín

"Trao giải pháp - Nhận niềm tin"

Giải thể Doanh nghiệp

1. Giải thể Doanh nghiệp:

Giải thể doanh nghiệp là việc chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp theo quyết định của doanh nghiệp hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại luật doanh nghiệp về các trường hợp bắt buộc phải giải thể doanh nghiệp.

Các trường hợp giải thể doanh nghiệp:

- Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn

- Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần

- Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

- Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

                                                                                   Giai the doanh nghiep

2. Quy trình và hồ sơ giải thể doanh nghiệp

• Khi giải thể doanh nghiệp phải nộp hồ sơ tại ít nhất là 3 cơ quan bao gồm:

- Tổng tục hải quan

- Cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế và thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động mã số thuế

- Sở KHĐT nơi doanh nghiệp đặt trụ sở để thông báo giải thể và hoàn thiện thủ tục giải thể

- Cơ quan công an để trả dấu (nếu doanh nghiệp sử dụng dấu cũ do công an cấp)

Giải thể doanh nghiệp theo quyết định của chủ doanh nghiệp

•Hồ sơ giải thể doanh nghiệp:

- Thông báo về giải thể doanh nghiệp

- Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có)

- Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có)

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thực hiện thủ tục với Tổng Cục Hải Quan nếu doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu

•Thực hiện thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan quản lý thuế

•Thực hiện thủ tục giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh

 

 

 

 

Chuyên trang Luật sư Nguyễn Văn Tín

 Thủ Đức: 17 Trần Văn Nữa, P.Linh Tây, TP. Thủ Đức, TP. HCM

 Tân Bình: 68 Hồng Hà, P.2, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline : 0899 252 688

Email : luatthanhtin@gmail.com

 Website : luatthanhtin.com

Kết nối với chúng tôi

Facebook

2019 Copyright © Luật Thành Tín

zalo

logomess