Doanh nghiệp - Thương mại

LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP

 
   


Trong xu thế nền kinh tế xã hội ngày càng phát triển, ngày càng nhiều hoạt động kinh doanh, hợp tác quốc tế được đầu tư. Các doanh nghiệp trong và ngoài nước được thành lập ngày càng nhiều, các hoạt động dự án đầu tư được chú trọng. An toàn pháp lý trở thành một trong những yếu tố sống còn đảm bảo sự phát triển bền vững, thịnh vượng của Doanh nghiệp. Thực tế, các Doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh ngày càng chú trọng hơn và tiếp cận các dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp của Luật sư.

Luật Thành Tín giới thiệu cung cấp dịch vụ Luật sư Doanh nghiệp

             Tư vấn

-       Tư vấn về việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp;

-       Tư vấn pháp luật về mô hình và cơ cấu tổ chức; phương thức hoạt động, điều hành;

-       Tư vấn pháp luật quyền và nghĩa vụ của các thành viên góp vốn;

-       Tư vấn phương thức góp vốn; phương án hợp tác, phân chia lợi nhuận;

-       Soạn thảo Điều lệ Doanh nghiệp; Hoàn thiện hồ sơ thành lập doanh nghiệp và đại diện làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

-       Tư vấn thủ tục thay đổi/ bổ sung ngành nghề kinh doanh, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, thay đổi/bổ sung thành viên góp vốn, tăng giảm vốn điều lệ,…

-       Soạn thảo quy chế, quy định về tổ chức quản lý nội bộ, quy trình mua hàng, bán hàng, quy trình tuyển dụng, xử lý kỷ luật người lao động, quy trình xem xét hợp đồng, quy trình đấu thầu,…

-       Tư vấn Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, thủ tục xin cấp giấy phép cho lao động nước ngoài, các biện pháp ngăn ngừa tranh chấp trong quản lý lao động;

-       Tư vấn Hợp đồng kinh doanh thương mại, các biện pháp phòng ngừa rủi ro, tranh chấp Hợp đồng;

-       Kiểm tra tính hợp pháp của các thông báo, quyết định hành chính, quyết định xử phạt hành chính của các Cơ quan nhà nước áp dụng với Công ty;

-       Tư vấn Luật sở hữu trí tuệ, tư vấn lập hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, phương thức kiểm soát sự xâm phạm tài sản là Thương hiệu;

-       Tư vấn luật về cách thức giải quyết tranh chấp, đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của các bên tranh chấp. Đưa ra những phương án cụ thể có lợi nhất trong quá trình đàm phán, hòa giải (nếu có); Tư vấn phương thức giải quyết mọi tranh chấp tại Toà Án hoặc Trọng Tài Kinh Tế;

-       Tư vấn thủ tục khởi kiện, đánh giá chứng cứ, lập phương án bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp;

-       Kiến nghị các cơ quan Nhà nước liên quan khi ban hành những quyết định không đúng nội dung, thủ tục, trình tự luật định làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;

-       Cập nhật văn bản luật mới có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp định kỳ (tuần, tháng) qua email, fax, thư tín;

-       Tư vấn thủ tục chia, tách, mua bán, sáp nhập, giải thể, phá sản doanh nghiệp;

-       Tư vấn quy định pháp luật về hợp đồng kinh doanh thương mại;

-       Soạn thảo hợp đồng mua bán, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng đầu tư góp vốn, hợp đồng gia công, hợp đồng vận chuyển, hợp đồng bảo hiểm,…;

-       Ý kiến pháp lý và tham gia quá trình thương thảo đàm phán, ký kết hợp đồng.

 

             Luật sư tranh tụng, Luật sư đại diện ủy quyền trong lĩnh vực Doanh nghiệp, Kinh doanh thương mại:

-       Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận;

-       Tranh chấp giữa các thành viên công ty, thành viên công ty với người quản lý công ty; tranh chấp liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, bàn giao tài sản của công ty, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty;

-       Tranh chấp giữa người chưa phải là thành viên công ty nhưng có giao dịch về chuyển nhượng phần vốn góp với công ty, thành viên công ty;

-       Tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại; yêu cầu phạt hợp đồng, bồi thường thiệt hại do vi phạm đồng;

-       Kiện đòi tài sản, kiện đòi nợ tiền chậm thanh toán, tranh chấp hợp đồng vay tiền;

-       Tranh chấp về thuế, hải quan với cơ quan Nhà nước;

-       Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng thành viên theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

-       Yêu cầu liên quan đến việc Trọng tài thương mại Việt Nam giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật về Trọng tài thương mại;

-       Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam hoặc không công nhận bản án, quyết định kinh doanh, thương mại của Tòa án nước ngoài;

-       Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết kinh doanh, thương mại của Trọng tài nước ngoài.

Để được tư vấn và hỗ trợ sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ Luật Thành Tín

Hotline: 0937143569

Email: luatthanhtin@gmail.com

 

Dịch vụ

Doanh nghiệp - Thương mại

Thanh Tin Law

Headquarters : 5/10/10E 27 street, Hiep Binh Chanh ward, Thu Duc district, HCM city

Hotline free consultation : 0937 143 56 -  Email : luatthanhtin@gmail.com

 Website : luatthanhtin.com

Connect with us

Facebook

2019 Copyright © Luật Thành Tín