Luật sư tư vấn riêng

DỊCH VỤ TƯ VẤN THƯỜNG XUYÊN

 
   


Dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên là một phương thức giúp Khách hàng chủ động hơn trong bất kỳ mọi sự việc nào, phát sinh thường xuyên, mang tính liên tục diễn ra hàng ngày. Khách hàng có thể liên hệ với Luật sư bất kỳ khi nào để đưa ra các yêu cầu tư vấn hoặc những công việc cần Luật sư hỗ trợ ngay tức thì. Đặc tính nổi bật của phương thức dịch vụ này là đáp ứng nhanh nhu cầu giải quyết các việc pháp lý thông thường của khách hàng, giúp khách hàng có được sự chủ động phối hợp với Luật sư để xử lý mọi vấn đề pháp lý phát sinh hàng ngày của mình.

$1      - Tư vấn pháp luật Dân sự - Thừa kế

$1      - Tư vấn pháp luật Hình sự

$1      - Tư vấn pháp luật Hành chính

$1      - Tư vấn pháp luật Hôn nhân và Gia đình

$1      - Tư vấn pháp luật Đất đai

$1      - Tư vấn pháp luật Lao động

$1      - Tư vấn pháp luật Doanh nghiệp – Thương mại

$1      - Tư vấn Sở hữu trí tuệ  

$1      - Tư vấn Thi hành án

$1      - Tư vấn Hộ tịch – Di trú

$1      - Tư vấn các lĩnh vực pháp luật khác

            + Giải đáp trực tiếp, trực tuyến và tức thì các câu hỏi, tình huống pháp lý của Khách hàng qua điện thoại hoặc email

           + Cung cấp văn bản, tài liệu, ấn phẩm, thông tin pháp lý cũ và mới theo yêu cầu của khách hàng

           + Kiểm tra, rà soát các văn bản pháp lý thông thường có nội dung ngắn gọn mà khách hàng đã soạn thảo

            + Soạn thảo các văn bản pháp lý thông thường, có nội dung ngắn gọn

            + Tham gia cùng khách hàng các buổi họp và cho ý kiến các vấn đề pháp lý theo yêu cầu

            + Tư vấn các vấn đề liên quan đến cơ cấu, tổ chức nội bộ doanh nghiệp của khách hàng

          + Tư vấn các quy định của pháp luật về hợp đồng, và đưa ra các giải pháp pháp lý, giải pháp thực tiễn cho khách hàng trong quá trình thương lượng hợp đồng với đối tác

           + Tham gia với tư cách là nhà tư vấn của khách hàng trong các cuộc thương lượng, đàm phán ký kết, thực hiện hợp đồng

           + Xem xét, kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của hồ sơ tài liệu do khách hàng soạn thảo. Trực tiếp hoặc hỗ trợ khách hàng soạn thảo hợp đồng và các tài liệu giao dịch

          + Tư vấn về các đường lối, chính sách, thủ tục giải quyết liên quan đến các vụ khiếu nại, khiếu kiên, tranh chấp từ hợp đồng giữa khách hàng và đối tác.

 

 

example note example note example note example note example note example note example noteexample noteexample note example note example note example noteexample noteexample noteexample notevvvvvexample noteexample noteexample noteexample noteexample note

Thanh Tin Law

Headquarters : 5/10/10E 27 street, Hiep Binh Chanh ward, Thu Duc district, HCM city

Hotline free consultation : 0937 143 56 -  Email : luatthanhtin@gmail.com

 Website : luatthanhtin.com

Connect with us

Facebook

2019 Copyright © Luật Thành Tín