Hôn nhân Gia đình

LUẬT SƯ HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Gia đình là tế bào của xã hội, là nền móng giúp xã hội phát triển, do đó, theo lịch sử pháp luật thì Nhà nước luôn chú trọng ban hành các quy định điều chỉnh các mối quan hệ hôn nhân gia đình. Cụ thể là các quan hệ về nhân thân và quan hệ về tài sản phát sinh giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và các con và giữa những người thân thích ruột thịt khác trong gia đình.

Những vấn đề có nguy cơ nảy sinh tranh chấp hoặc đã xảy ra tranh chấp trong mối quan hệ hôn nhân và gia đình là không thể tránh khỏi. Khi đó, bạn cần một Luật sư giỏi chuyên môn và giàu kinh nghiệm tư vấn, đưa ra các giải pháp hay bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp.

Luật Thành Tín giới thiệu cung cấp dịch vụ Luật sư Hôn nhân và Gia đình

²  Luật sư tư vấn:

-           Tư vấn về điều kiện, thủ tục kết hôn, kết hôn có yếu tố nước ngoài;

-           Thủ tục chia tài sản chung của vợ chồng khi hôn nhân đang tồn tại;

-           Thủ tục xác nhận tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng, tài sản riêng có trước hôn nhân hoặc được thừa kế, tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân;

-           Xác định nợ chung, nợ riêng trong thời kỳ hôn nhân;

-           Pháp luật liên quan quan hệ giữa vợ và chồng, cha mẹ và con cái, đại diện, pháp luật về giám hộ;

-           Pháp luật về các vi phạm trong lĩnh vực hôn nhân gia đình như vi phạm quan hệ một vợ một chồng, thủ tục hủy hết hôn trái pháp luật;

-           Điều kiện và thủ tục nhận nuôi con nuôi, chấm dứt nuôi con nuôi; nhận nuôi con nuôi với người nước ngoài;

-           Thủ tục công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn;

-           Thủ tục công nhận thỏa thuận của cha, mẹ về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn;

-           Thủ tục hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên hoặc quyền thăm nom con sau khi ly hôn;

-           Pháp luật về việc mang thai hộ theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình;

-           Thủ tục công nhận thỏa thuận chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân đã được thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án;

-           Thủ tục tuyên bố vô hiệu thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình;

-           Thủ tục công nhận và cho thi hành tại Việt Nam hoặc không công nhận bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của Tòa án nước ngoài;

-           Thủ tục xác định cha, mẹ cho con hoặc con cho cha, mẹ theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.

²  Luật sư tranh tụng

-           Đơn phương ly hôn, ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn; chia tài sản sau khi ly hôn;

-           Tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân;

-           Tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn;

-           Tranh chấp về xác định cha, mẹ cho con hoặc xác định con cho cha, mẹ;

-           Tranh chấp về cấp dưỡng;

-           Tranh chấp về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, mang thai hộ vì mục đích nhân đạo;

-           Tranh chấp về nuôi con, chia tài sản của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn hoặc khi hủy kết hôn trái pháp luật.

-           Tư vấn, soạn thảo Đơn khiếu nại, Đơn khởi kiện, Đơn đề nghị Giám đốc thẩm, Tái thẩm bản án của Tòa án;

Thanh Tin Law

Headquarters : 5/10/10E 27 street, Hiep Binh Chanh ward, Thu Duc district, HCM city

Hotline free consultation : 0937 143 56 -  Email : luatthanhtin@gmail.com

 Website : luatthanhtin.com

Connect with us

Facebook

2019 Copyright © Luật Thành Tín