Dịch vụ Đầu tư nước ngoài

TƯ VẤN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI


Theo quy định của pháp luật đầu tư Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn đầu tư tại Việt Nam theo các hình thức đầu tư sau:

-          Đầu tư thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm: Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài hoặc doanh nghiệp có một phần vốn của nhà đầu tư nước ngoài (hay còn gọi là doanh nghiệp liên doanh).

-          Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp doanh nghiệp đã thành lập tại Việt Nam.

-          Đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP.

-          Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Dựa trên nhu cầu và thông tin từ Khách hàng, chúng tôi sẽ tư vấn và đại diện cho Nhà đầu tư thực hiện các thủ tục hồ sơ liên quan.

      Tư vấn đầu tư dự án có vốn đầu tư nước ngoài

-          Tìm hiểu, phân tích và đánh giá thị trường

-          Tìm kiếm đối tác thích hợp cho các nhà đầu tư

-          Thông tin về các dự án gọi vốn đầu tư nước ngoài được cập nhật từ những cơ quan chức năng của Nhà nước Việt Nam, bao gồm nhiều thông tin chi tiết về các lĩnh vực, địa bàn khuyến khích đầu tư, các dự án có thể triển khai…

-          Tư vấn toàn diện các vấn đề pháp lý và chính sách đầu tư tại Việt Nam

-          Tư vấn lựa chọn địa điểm đầu tư

-          Tư vấn lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp với nhu cầu của các nhà đầu tư

-          Tư vấn ngành nghề kinh doanh/mục tiêu dự án phù hợp với từng khu vực đầu tư theo nhu cầu của các nhà đầu tư nước ngoài

-          Tư vấn chế độ báo cáo giám sát định kỳ sau khi lập dự án

-          Tư vấn chế độ kê khai thuế, chế độ kế toán, thủ tục mở tài khoản ngân hàng, mua hóa đơn cho doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài

-          Tư vấn thủ tục đăng ký tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài

-          Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến các giao dịch thương mại, thuế, tài chính, lao động, đất đai, môi trường…

-          Tham gia đàm phán, xây dựng các Hợp đồng liên doanh, Hợp tác kinh doanh tại Việt Nam

      Đại diện theo ủy quyền của nhà đầu tư để thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam

-          Đại diện nhà đầu tư làm việc với các cơ quan chức năng để triển khai dự án

-          Đại diện cho nhà đầu tư thực hiện thủ tục nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư

-          Xin phê duyệt chủ trương đầu tư

-          Sửa đổi bổ sung nội dung đăng ký đầu tư khi có yêu cầu

-          Đại diện cho nhà đầu tư thực hiện thủ tục nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, con dấu pháp nhân

Thanh Tin Law

Headquarters : 5/10/10E 27 street, Hiep Binh Chanh ward, Thu Duc district, HCM city

Hotline free consultation : 0937 143 56 -  Email : luatthanhtin@gmail.com

 Website : luatthanhtin.com

Connect with us

Facebook

2019 Copyright © Luật Thành Tín