Nhà đất

LUẬT SƯ NHÀ ĐẤT


Dịch vụ Luật sư Nhà đất của Luật Thành Tín

             Luật sư tư vấn pháp luật nhà đất

-       Tư vấn thủ tục đăng ký, xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất;

-       Tư vấn thủ tục hợp thức hóa nhà đất, thủ tục tách thửa, hợp khối nhà, đất;

-       Tư vấn thủ tục hoàn công nhà ở, thủ tục hoàn công công trình xây dựng, thủ tục xin phép xây dựng nhà ở;

-       Tư vấn các loại hợp đồng giao dịch: Hợp đồng đặt cọc, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở, thế chấp, cho thuê nhà đất,…

-       Tư vấn thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất;

-       Tư vấn thủ tục thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất;

-       Thủ tục chuyển nhượng dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu chế xuất;

-       Tư vấn thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai.

             Luật sư tranh tụng, Luật sư đại diện ủy quyền trong các vụ việc tranh chấp nhà đất

-       Tranh chấp về quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất hợp pháp, đòi lại nhà cho mượn, nhà đất đứng tên mua hộ,…

-       Tranh chấp về Hợp đồng đặt cọc, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở, thế chấp, cho thuê nhà đất,… Yêu cầu bồi thường thiệt hại do vi phạm Hợp đồng,  giải quyết hậu quả của hợp đồng vô hiệu;

-       Yêu cầu bồi thường thiệt hại do công trình xây dựng, việc sử dụng đất đai gây ra;

-       Tranh chấp về thừa kế, tặng cho tài sản là nhà đất;

-       Tranh chấp về ranh giới nhà đất;

-       Tranh chấp về hợp tác kinh doanh, góp vốn tài sản là nhà đất;

-       Tranh chấp về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Thanh Tin Law

Headquarters : 5/10/10E 27 street, Hiep Binh Chanh ward, Thu Duc district, HCM city

Hotline free consultation : 0937 143 56 -  Email : luatthanhtin@gmail.com

 Website : luatthanhtin.com

Connect with us

Facebook

2019 Copyright © Luật Thành Tín