Thay đổi đăng ký kinh doanh

THay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Sau khi thành lập và đi vào hoạt động vì nhiều lý do khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh mà doanh nghiệp có những thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như tên công ty, địa chỉ trụ sở, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, thành viên…Như vậy, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là thủ tục mà các doanh nghiệp phải thực hiện với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi muốn sửa đổi, bổ sung một hay nhiều nội dung đăng ký doanh nghiệp.

²  Những nội dung thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

-           Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp

-           Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

-           Thông tin người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ( đối với công ty trách nhiệm hữu hạn còn có thông tin của các thành viên)

-           Vốn điều lệ

-           Thay đổi ngành, nghề kinh doanh

-           Thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết

-           Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

-           Người đại diện theo ủy quyền của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức

-           Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài của công ty cổ phần

-           Thông tin về người quản lý doanh nghiệp

-           Thông tin đăng ký thuế

Để được tư vấn và sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ Luật Thành Tín

Hotline: 0937143569

Email: luatthanhtin@gmail.com

Dịch vụ

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Thanh Tin Law

Headquarters : 5/10/10E 27 street, Hiep Binh Chanh ward, Thu Duc district, HCM city

Hotline free consultation : 0937 143 56 -  Email : luatthanhtin@gmail.com

 Website : luatthanhtin.com

Connect with us

Facebook

2019 Copyright © Luật Thành Tín