Lao động

LUẬT SƯ LAO ĐỘNG

Nguồn lực lao động là tài sản quý của mỗi doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh. Nếu doanh nghiệp nắm vững các quy định của pháp luật về lao động, đảm bảo việc tổ chức lao động hợp pháp, kỷ luật thì sẽ tạo động lực nền tảng để doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững, tránh bị Cơ quan Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động do sự thiếu hiểu biết về pháp luật lao động.

Về phía người lao động, cần am hiểu và nâng cao ý thức trong mối quan hệ lao động giữa người lao động người sử dụng lao động thường xuyên cập nhật những thông tin, quy định của pháp luật lao động để quyền lợi hợp pháp của mình phải luôn được đảm bảo.

Luật Thành Tín giới thiệu cung cấp dịch vụ Luật sư Lao động

-           Tư vấn quy định về hợp đồng lao động, cụ thể: về giao kết hợp đồng lao động; thực hiện hợp đồng lao động; sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng lao động; hợp đồng lao động vô hiệu; cho thuê lại lao động;

-           Quy định pháp luật về tiền lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, quy định về nghỉ lễ, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương…

-           Quy định về việc đơn phương chấm dứt Hợp đồng; xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất; điều kiện, quy trình xử lý kỷ luật người lao động, đánh giá tính hợp pháp của quyết định xử lý kỷ luật lao động;

-           Quy định giải quyết chế độ trợ cấp, bảo hiểm cho người lao động khi chấm dứt quan hệ lao động;

-           Tư vấn và soạn thảo các văn bản quản lý nhân sự nội bộ, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, phương án sử dụng lao động, các quy trình tuyển dụng, quy trình xử lý kỷ luật, chấm dứt hợp đồng lao động, quy trình đào tạo nghề;

-           Quy định pháp luật về an toàn lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

-           Quy định pháp luật riêng đối với lao động nữ, lao động chưa thành niên, lao động là người cao tuổi, người khuyết tật;

-           Quy định pháp luật về Bảo hiểm xã hội, công đoàn;

-           Quy định pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, lao động cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài, lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

-           Quy định về học nghề và đào tạo nghề; soạn thảo hợp đồng đào tạo nghề.

-           Tư vấn, soạn thảo Đơn khiếu nại, Đơn khởi kiện, Đơn đề nghị Giám đốc thẩm, Tái thẩm bản án của Tòa án;

-           Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động: Về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc tranh chấp về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động; Về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động; về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về việc làm, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Tranh chấp tiền lương, các loại phúc lợi khác;

-           Giải quyết tranh chấp về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

-           Giải quyết tranh chấp liên quan đến lao động bao gồm: Tranh chấp về học nghề, tập nghề; Tranh chấp về cho thuê lại lao động; Tranh chấp về quyền công đoàn, kinh phí công đoàn; Tranh chấp về an toàn lao động, vệ sinh lao độn; Tranh chấp về bồi thường thiệt hại do đình công bất hợp pháp;

-           Yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể vô hiệu;

-           Yêu cầu xét tính hợp pháp của cuộc đình công;

-           Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam hoặc không công nhận bản án, quyết định lao động của Tòa án nước ngoài;

-           Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết lao động của Trọng tài nước ngoài.

Dịch vụ

Lao động

Thanh Tin Law

Headquarters : 5/10/10E 27 street, Hiep Binh Chanh ward, Thu Duc district, HCM city

Hotline free consultation : 0937 143 56 -  Email : luatthanhtin@gmail.com

 Website : luatthanhtin.com

Connect with us

Facebook

2019 Copyright © Luật Thành Tín